Dla firm i klientów indywidualnych oferujemy usługi w zakresie pośrednictwa, doradztwa i consultingu. 


W czym możemy pomóc:

 • Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych.
 • Wydanie i wymiana karty pobytu.
 • Legalizacja pobytu i pracy w Polsce.
 • Uzyskanie zezwolenia na pracę.
 • Wydanie niebieskiej karty UE.
 • Zmiana zezwolenia na pobyt i pracę.
 • Legalizacja pobytu studentów w Polsce.
 • Rejestracja oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi Repuliki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.
 • Zmiana zezwolenia na pobyt w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
 • Uzyskanie pobytu rezydenta długoterminowego UE w Polsce.
 • Wydanie zezwolenia na pobyt stały w Polsce.
 • Wstępna ocena i przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o pobyt stały na podstawie polskiego pochodzenia.
 • Uzyskanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.
 • Uzyskanie obywatelstwa polskiego.
 • Rejestracja pobytu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin.
 • Wydanie zezwolenia na pobyt stały dla obywateli UE.
 • Uzyskanie zaproszenia dla cudzoziemca.
 • Przedłużenie wizy.
 • Relokacja cudzoziemców na terenie Polski.
 • Znalezienie mieszkania do wynajęcia lub kupna.
 • Załatwianie formalności związanych z mieszkaniem.
 • Zapoznanie z topografią miasta i funkcjonowaniem w Polsce
 • Pomoc w wyborze i zapisy do szkół oraz na uczelnie wyższe.
 • Zakładanie kont bankowych.
 • Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności.
 • Zameldowanie w miejscu pobytu.GWARANTUJEMY KONKURENCYJNE CENY ORAZ INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KAŻDEGO KLIENTA.

ZAPEWNIAMY FACHOWOŚĆ
I RZETELNOŚĆ W PROWADZENIU SPRAWY.

OFERUJEMY ZNIŻKI DLA FIRM
I STAŁYCH ZLECENIODAWCÓW.