Foreigners’ Experts oferuje pełny zakres usług consultingowych i relokacyjnych dla cudzoziemców. Jesteśmy wysokiej klasy specjalistami do spraw migracji, byłymi pracownikami administracji państwowej, od ponad 10 lat zajmującymi się postępowaniami w sprawach cudzoziemców. Już dziś, aby zalegalizować swój pobyt, uzyskać zezwolenie na pracę lub zatrudnić obcokrajowca nie muszą Państwo stać w kolejkach i tracić czasu na studiowanie zawiłych przepisów prawnych. Pomożemy w wypełnieniu wniosków, zebraniu potrzebnych dokumentów i załatwimy wszelkie niezbędne formalności. Będziemy towarzyszyć Państwu przy złożeniu dokumentów i gdy zostaną wezwani Państwo do złożenia wyjaśnień. Ponadto zajmiemy się znalezieniem mieszkania, szkoły dla dzieci oraz kwestiami związanymi z zatrudnieniem, czy otwarciem biznesu.

Nasze doświadczenie i biegła znajomość prawa migracyjnego jest gwarantem przedstawienia Państwu najkorzystniejszych rozwiązań i możliwości.

Zapewniamy fachowość i rzetelność, a także indywidualne podejście do klienta oraz monitorowanie przebiegu postępowania na każdym jego etapie.
Skorzystanie z naszej oferty pomoże w sprawnym i profesjonalnym rozwiązaniu Państwa sprawy.


Aspazja Gadowska i Tomasz Witkowski                        - dowiedz się o nas więcej:

Nasze wieloletnie doświadczenie zawodowe związane jest z tematyką migracji w jej teoretycznym i praktycznym ujęciu. Jesteśmy byłymi pracownikami administracji państwowej, od ponad 10 lat zajmującymi się legalizacją pobytu cudzoziemców, prowadzeniem postępowań dotyczących udzielania zezwoleń pobytowych (pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE) oraz w innych sprawach związanych z wjazdem i pobytem cudzoziemców. Uczestniczyliśmy w licznych kursach, szkoleniach warsztatowych oraz grupach roboczych zajmujących się szeroko pojętą tematyką migracji, a także w wielu szkoleniach i seminariach organizowanych przez przedstawicieli Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Straży Granicznej, które dotyczyły bezpośrednio tematyki legalizacji pobytu, migracji oraz problemów będących przeszkodą w integracji cudzoziemców ze społeczeństwem przyjmującym. Pozyskana przez nas wiedza została wzbogacona o doświadczenia wynikające z wyjazdów studyjnych, w trakcie których uzyskaliśmy cenne informacje od zagranicznych ekspertów z zakresu zarządzania migracjami.

 

Jesteśmy współautorami publikacji "Imigranci w Małopolsce. Między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją" - pierwszej ukazującej w tak szeroki sposób potrzeby cudzoziemców zamieszkujących w woj. małopolskim. Posiadamy również wiedzę dotyczącą implementowania dorobku Schengen do polskiego porządku prawnego, problematyki integracji i zagrożeń związanych z nadużywaniem prawa pobytu i azylu w Polsce oraz krajach UE. Braliśmy udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych (np. nowej ustawy o cudzoziemcach). Nasza wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności związane z problematyką legalizacji pobytu cudzoziemców były pogłębiane w ramach współpracy z instytucjami i organizacjami zajmującymi się kwestiami migracji i integracji.

 

Jesteśmy przekonani, że posiadane przez nas doświadczenie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe pomogą Państwu w spełnieniu zamierzeń i planów.

 

Zapraszamy do współpracy.


Tomasz Witkowski

+48733505579
witkowski@foreigners.com.pl

Aspazja Gadowska
+48733505599
gadowska@foreigners.com.pl